A-ile

Ile waży, ile kilogramów – u nas znajdziesz odpowiedzi na te pytania!

Jeden funt ma 0,45359237 kilograma.

 

Funt to jednostka masy. Jego nazwa pochodzi od angielskiego słowa pound, to zaś od staroangielskiego pund. Na przestrzeni wieków miara funta przyjmowała różne wartości. Zawsze jednak w przeliczeniu na kilogramy nie przekraczała ona granicy pomiędzy 0,4 a 0,5.

ile kilogramów ma funt

Aktualnie obowiązującą w państwach anglosaskich jednostką masy jest funt międzynarodowy, który wynosi dokładnie 0,45359237 kg. Do jego oznaczenia stosowany jest zaś skrót lb i lbs (dla  liczby mnogiej).

 

Zgodnie z tym przelicznikiem przyjmuje się, że jeden kilogram ma dokładnie 2,20462 funtów.

 

 

 

Udostępnij

Dodaj komentarz